ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

                                ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο καφές

Η μοναδικότητα των χαρμανιών της Danesi προέρχεται από τον συνεχή και προσεκτικό έλεγχο στην έρευνα και την επιλογή των ακατέργαστων καφέδων που τα συνθέτουν, εναρμονίζοντας την παράδοση και την καινοτομία για να εγγυηθεί τη μέγιστη ποιότητα των προϊόντων. Η εγγύηση της ποιότητας των προϊόντων της Danesi προέρχεται κυρίως από τη συνεχή εργασία των εργαζομένων της, καθώς και από την καινοτόμο χρήση της τεχνολογίας. Το άρωμα, η γεύση και η εμφάνιση ενός καφέ αντανακλούν το πάθος και τη φροντίδα όσων εργάζονται καθημερινά για να δημιουργήσουν ένα προϊόν υψηλής ποιότητας.

Η επιλογή, η ανάμειξη, η φρύξη, η άλεση, οι παλαιές και θεμελιώδεις κινήσεις που μεταδίδονται με την πάροδο του χρόνου, φτάνουν, μέσω εξελιγμένων συστημάτων, σε πολύ υψηλά επίπεδα ελέγχου. Η διαδικασία του καβουρντίσματος διεξάγεται μέσω μικτών τεχνικών μεταγωγής και αγωγιμότητας της θερμότητας. Για τη φρύξη χρησιμοποιούνται αργοί και σταδιακοί χρόνοι. Το αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν μοναδικού χαρακτήρα, μια εταιρεία που, μακριά από τη διαφημιστική εκστρατεία των μέσων ενημέρωσης, εργάζεται πάντα καλλιεργώντας ένα όνειρο: να προσφέρει στον καταναλωτή ένα ποιοτικό άρωμα.

Πιστοποιήσεις

Το 1999 η Danesi Caffè απέκτησε την πρώτη πιστοποίησή της για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 9001 για την «Ανάπτυξη, Παραγωγή, Συσκευασία και Διανομή του Φρυγμένου και Αλεσμένου Καφέ και του Καφέ σε κόκκους». Το 2012 λόγω της ευαισθητοποίησης μας προς το περιβάλλον, ενσωματώσαμε το Σύστημα Διαχείρισης μας στην Περιβαλλοντική Πιστοποίηση σύμφωνα με το UNI EN ISO 14001 και το 2014 στην Πιστοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Τροφίμων, σύμφωνα με τα πρότυπα IFS (Διεθνές Πρότυπο Τροφίμων) (ανώτερο επίπεδο) και BRC (Βρετανική Κοινοπραξία Λιανεμπορίου) (βαθμός AA), με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εταιρικής οργάνωσης. Συγκεκριμένα, οι στόχοι μας είναι:

▪ η εγγύηση του αποτελεσματικού ελέγχου των παραγόντων κινδύνου στις διαδικασίες παραγωγής,

▪ η εξασφάλιση ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων,

▪ η απόδειξη της ικανότητάς μας να παρέχουμε σε τακτική βάση ένα προϊόν που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη και τις ισχύουσες υποχρεωτικές απαιτήσεις,

▪ η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών σύμφωνα με τη λογική της συνεχούς βελτίωσης,

▪ η αποτελεσματική γνωστοποίηση θεμάτων ασφάλειας των τροφίμων στους προμηθευτές και τους πελάτες μας και τους ενδιαφερόμενους φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων,

▪ ο καθορισμός των σημαντικών περιβαλλοντικών πτυχών, προκειμένου να διατηρήσουμε τον έλεγχο των σχετικών επιπτώσεών τους παρακολουθώντας συνεχώς τις επιδόσεις τους.

Οι έλεγχοι που διεξάγονται στη μονάδα παραγωγής είναι οπτικοί, ποσοτικοί, οργανοληπτικοί, αισθητηριακοί, επί των έγγραφων και των οργάνων και μικροβιολογικοί (σύμφωνα με το Σχέδιο Δειγματοληψίας που προβλέπεται στο Εγχειρίδιο Ορθών Πρακτικών Υγιεινής), και επιπλέον, περιοδικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προγράμματος Εσωτερικών Ελέγχων, η Ομάδα Εσωτερικών Ελέγχων επαληθεύει τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών.

Προσωπικές πιστοποιήσεις


Η Ilaria Danesi, υπεύθυνη για την ποιότητα και την αγορά του ωμού καφέ από την Danesi Caffè, διαθέτει την πιστοποίηση Q Arabica Grader, την οποία απέκτησε για πρώτη φορά το 2013 μετά την επιτυχή παρακολούθηση του εξάμηνου προγράμματος του CQI (Coffee Quality Institute) που παρέχει κατάρτιση και διάφορες ατομικές εξετάσεις σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τον καφέ, όπως η ταξινόμηση του πράσινου καφέ, η δοκιμασία, η ανάλυση του τύπου φρύξης, δοκιμές επαλήθευσης αισθητηριακών και οσφρητικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των τριγωνομετρήσεων, καθώς και μια γραπτή εξέταση για την καλλιέργεια και τη γνώση του καφέ. Όποιος κατέχει την πιστοποίηση Q Grader είναι ειδικός στην εξέταση και την ακριβή αξιολόγηση της ποιότητας του καφέ μέσω των πρωτοκόλλων ταξινόμησης και γευσιγνωσίας που προβλέπονται από τη SCAA. Στον κόσμο σήμερα υπάρχουν πάνω από 6500 ειδικοί που κατέχουν αυτήν την πιστοποίηση, η μόνη που σήμερα είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για τους γευσιγνώστες του καφέ. Περίπου 30 από τους 6500 ειδικούς βρίσκονται στην Ιταλία, και μία από αυτούς είναι η δική μας Ilaria.