την ιστορία μας

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Danesi Caffè

Πρόκειται για μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 1905 στη Ρώμη από τον Alfredo Danesi. Ειδικός γνώστης και συντηρητής μυστικών χαρμανιών, ήταν από τους πρώτους στην πρωτεύουσα που διέδωσε την καλλιέργεια και την κατανάλωση παραδοσιακού espresso.

Το 1933 ο γιος του, Giovanni, ανέλαβε την εταιρεία, προωθώντας την ανάπτυξή της και αυξάνοντας την πώληση προϊόντων του σήματος «Danesi», κυρίως στον τομέα HO.RE.CA.

Ξεκίνησε τις εξαγωγές προϊόντων, οι οποίες μέσα στα χρόνια, θα επιτρέψουν στην εταιρεία να δραστηριοποιείται σε πάνω από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Από το 1990 οι Alfredo και Roberto, μετά από τριάντα χρόνια λειτουργίας της εταιρείας μαζί με τον πατέρα τους Giovanni, συνέχισαν το έργο τους με αφοσίωση στην παράδοση, ενώ παράλληλα έδωσαν έναν πιο βιομηχανικό και σύγχρονο χαρακτήρα στη διοίκηση της εταιρείας.

Η τέταρτη γενιά, η οποία αποτελείται από γυναίκες, συνεργάζεται ενεργά για την ανάπτυξη της οικογενειακής επιχείρησης, δίνοντάς της νέα ώθηση σύμφωνα με τις τάσεις και τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Οι αξίες μας

caffè

Για πάνω από εκατό χρόνια, η μάρκα Danesi Caffè συνεχίζει να αντιπροσωπεύει, μέσω των προϊόντων της, την υπεράσπιση της ποιότητας. Σ’ αυτό προστίθεται και ο σεβασμός στην παράδοση και η μεγάλη ικανότητα προσαρμογής σε μια παγκόσμια αγορά που αναπτύσσεται ταχέως. Σήμερα, όταν μιλάμε για την Danesi Caffè, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η καλλιέργεια του καφέ. Μια καλλιέργεια που γίνεται με τεχνική και εμπειρία. Μια ευγενής γνώση, βασισμένη στη γνώση και τον σεβασμό των ανθρώπων και της φύσης, συνδυασμένη με τη χρήση των πιο καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής.

progetti

Η πολιτική της εταιρείας Danesi Caffè, η οποία εδώ και καιρό έχει δεσμευτεί να προστατεύει το περιβάλλον, μεταξύ άλλων μέσω της υιοθέτησης τεχνικών παραγωγής ικανών να μειώσουν τον αντίκτυπο στο περιβάλλον, εντάσσεται στην προοπτική μιας αγοράς, όπως η σημερινή, η οποία είναι όλο και περισσότερο ευαισθητοποιημένη με τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η ευαισθητοποίηση για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της παραγωγής της εκφράζεται με τη συνεχή δέσμευση της εταιρείας να συνεργάζεται αρχικώς στενά με τους μικρούς παραγωγούς του καφέ.

valori

Η Danesi Caffè δραστηριοποιούνταν πάντα στην προώθηση και την προστασία της τέχνης και της παράδοσης ενός ιστορικού προϊόντος, όπως ο καφές espresso, που είναι σύμβολο της ιταλικής πολιτιστικής ταυτότητας. Γι’ αυτό, η Danesi, από τη σύστασή της, είναι μέλος της Κοινοπραξίας για την Προστασία του Παραδοσιακού Ιταλικού Espresso. H Κοινοπραξία, η οποία δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014, στοχεύει στην προώθηση, την ενίσχυση και την προστασία του παραδοσιακού ιταλικού καφέ espresso. Αυτό μπορεί να γίνει κυρίως με την αναγνώριση από την UNESCO του ιταλικού καφέ espresso ως άυλης κληρονομιάς της ανθρωπότητας.

Φιλοσοφία

Το δυνατό σημείο της εταιρείας είναι η καθημερινή προσπάθεια για την επίτευξη και τη διατήρηση της μέγιστης ικανοποίησης των πελατών. Η ποιότητα και η αριστεία είναι οι αρχές που καθοδήγησαν πάντα την εταιρεία. Το σημείο εκκίνησης είναι μια ακριβής διαδικασία παραγωγής, στο τέλος της οποίας επιτυγχάνεται η τέλεια ισορροπία μεταξύ γεύσης, αρώματος και σώματος.