Πιστοποιήσεις

H επιδίωξη της ποιότητας

H επιδίωξη της ποιότητας

Μια συνεχής και διαρκής αναζήτηση της ποιότητας είναι αυτό που μας διακρίνει. Στο εργοστάσιό μας διενεργούμε οπτικούς, ποσοτικούς, οργανοληπτικούς-αισθητηριακούς, τεκμηριωτικούς, ενόργανους και μικροβιολογικούς ελέγχους, ενώ ο όμιλός μας Audit Interno προβλέπει την περιοδική επαλήθευση της σωστής
εφαρμογής των διαδικασιών ελέγχου.

Ποιοτικοί στόχοι

Οι στόχοι μας είναι να σας προσφέρουμε την καλύτερη ποιότητα καφέ

  • Να ελέγχουμε αποτελεσματικά τους παράγοντες κινδύνου των παραγωγικών διαδικασιών
  • Να διασφάλιζουμε προϊόντα που τηρούν τις νομοθετικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων
  • Να επιδεικνύουμε την ικανότητά μας στο να παρέχουμε προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών και των κανονιστικών ρυθμίσεων
  • Να αυξάνουμε τις ικανοποιήσεις των πελατών σύμφωνα με τη λογική της συνεχούς βελτίωσης
  • Να γνωστοποιούμε αποτελεσματικά θέματα ασφάλειας τροφίμων στους προμηθευτές και τους πελάτες μας
  • Να καθορίζουμε σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές, να ελέγχουμε τον αντίκτυπό τους και να παρακολουθούμε συνεχώς την απόδοσή τους

Ανακαλύψτε τις πιστοποιήσεις μας

Πιστοποίηση ποιότητας

UNI EN ISO 9001

Επετεύχθη για πρώτη φορά το 1999, πιστοποιεί την πρώτη μας αναγνώριση για την ανάπτυξη και την παραγωγή αλεσμένων και καβουρδισμένων κόκκων καφέ.

Περιβαλλοντική πιστοποίηση

UNI EN ISO 14001

Πάντα προσεκτικοί στο περιβάλλον, το 2012 ενσωματώσαμε το Σύστημα Διαχείρισης με την πιστοποίηση βιωσιμότητας για την ανάπτυξη, παραγωγή, συσκευασία και διανομή αλεσμένου καβουρδισμένου καφέ και κόκκων καφέ.

Πιστοποίηση Ασφάλειας Τροφίμων Πρότυπα IFS και BRC

Standard IFS e BRC

Επετεύχθη το 2014, πιστοποιεί τη δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση της οργάνωσης της εταιρείας σύμφωνα με τα πρότυπα: IFS – International Food Standard (Higher Level) και BRC – British Retail Consortium (Grade AA)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Q Arabica Grader

Η Ilaria Danesi, υπεύθυνη της ποιότητας και της αγοράς ακατέργαστου καφέ της Danesi, έλαβε την πιστοποίηση Q Arabica Grader το 2013. Μια σημαντική αναγνώριση για τους ειδικούς γευσιγνώστες του καφέ.

Η Ilaria, μια από τους 30 ειδικούς στην
Ιταλία και των άνω από 6500 στον κόσμο, είναι σε θέση να εξετάσει και να αξιολογήσει προσεκτικά την ποιότητα του καφέ μέσω των πρωτοκόλλων ταξινόμησης και γευσιγνωσίας που προβλέπονται από την SCAA.